Over de stichting

De Stichting Gerard Sanderink werd op 6 januari 2014 opgericht door Gerard Sanderink, ondernemer uit Twente met een warm hart voor talentvolle jonge technici.

De Stichting heeft onder meer ten doel als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in art. 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, het algemeen belang te dienen door:

  1. Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen;
  2. het stimuleren van bedrijven om in Twente een faciliteit op te richten voor toegepaste research, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemeen nut wordt aangewend; en
  3. zo voornoemd bedrijf reeds is opgericht, dit te stimuleren en uit te bouwen.

Gerard Sanderink Studiebeurs

De Stichting realiseert de eerste doelstelling door financiële steun te verlenen aan individuele studenten die een succesvol begin met hun technische studie hebben gemaakt en die fulltime studeren aan Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente en in Twente wonen.

De Stichting verleent haar steun ongeacht geslacht, geloofsovertuiging of schtergrond van de studenten. De studenten dienen wel te wonen in Twente en bereid te zijn daar de eerste 3 jaar na hun studie te werken. 

De hoogte van de te schenken beurzen bedraagt voor het academische jaar 2017-2018 maximaal € 10.000. Parttime studies komen niet in aanmerking voor een beurs van de Stichting.

Voor meer informatie over de Gerard Sanderink Studiebeurs: zie ‘studiebeurs’.

Sanderink Technology Centre

De Stichting realiseert haar tweede doelstelling door de ontwikkeling van een technologiecentrum in Twente. Dit technologiecentrum gaat als broedplaats, werkplaats en innovatieversneller fungeren waar kennis van getalenteerde en gemotiveerde studenten worden gevaloriseerd. Door deze studenten na hun studie voor ten minste drie jaar aan Twente te binden, te boeien en uit te dagen, kunnen ze zoveel mogelijk behouden worden voor de regio. Het verstrekken van beurzen aan deze studenten zal daaraan een positieve bijdrage leveren.

Het Sanderink Technology Centre is de eerste stap in een veel meer omvattend stappenplan dat uiteindelijk moet resulteren in een betere balans tussen onderzoek, ontwikkeling en verkoop van eindproducten, ofwel tussen Research & Development en Valorisatie ontwikkelingen, in de regio Twente. 

Voor meer informatie over het Sanderink Technology Centre: zie ’technology centre’.

Deel deze pagina: