Beleidsplan

Een belangrijk doel van de Stichting Gerard Sanderink is, zoals ook opgenomen in de statuten, Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen.

De Stichting stelt hiervoor middelen beschikbaar in de vorm van beurzen aan de in de doelstelling genoemde personen, die studeren aan Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente en woonachtig zijn in Twente. Beursaanvragen dienen, bij voorkeur per e-mail, te worden ingediend. Daarbij moet ten minste, naast persoonlijke informatie, informatie over de studieresultaten, de financiële situatie en een verklaring van de betreffende studiedecaan worden overgelegd. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website.

De Studiebeursaanvragen worden beoordeeld door een Selectiecommissie, bestaande uit twee tot drie medewerkers van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Deze Selectiecommissie maakt een voorselectie van de aanvragen. Eén van de bestuursleden van de Stichting zal bij deze selectie aanwezig zijn. Na deze voorselectie zal de Stichting tezamen met een lid uit beide commissies, definitief bepalen wie een beurs krijgt toegewezen.

De hoogte van de beurs is voor het academische jaar 2017-2018 maximaal € 10.000 (zowel voor inwonende als uitwonende studenten). De beurs wordt per studiejaar toegekend. Bij gelijkblijvende resultaten wordt de beurs in beginsel gehandhaafd tot het eind van de studie, zulks ter beoordeling van de Selectiecommissie.

De Studiebeurs kan worden aangevraagd vanaf 2 april tot en met 30 mei. Het besluit over de toekenning van een Studiebeurs wordt vóór 1 juli genomen.

Voor het studiejaar 2017-2018 worden 10 beurzen beschikbaar gesteld.

Verslag van activiteiten

Jaarlijks zal verslag worden gedaan waarin is opgenomen:

  • het aantal toegekende beurzen;
  • het aantal bestuursvergaderingen; en
  • vermeldenswaardige bijzonderheden

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de stichting wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant.

Deel deze pagina: