Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gerard Sanderink bestaat uit:

Gerard Sanderink, voorzitter
Yde van Hijum, penningmeester
Aike Schoots, bestuurslid
Herman Spenkelink, bestuurslid

In de statuten van de stichting is bepaald dat de bestuursleden geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ontvangen.

Deel deze pagina: