De selectieprocedure

Er zullen vanuit de medewerkers van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente twee tot drie leden worden benoemd, die een voorselectie maken van studenten die een aanvraag voor een Studiebeurs hebben ingediend. Eén van de bestuursleden van de Stichting zal bij deze selectie aanwezig zijn. Daarna zal de Stichting, dus na de voorselectie, definitief bepalen wie een beurs krijgt toegewezen.

Waar let de Selectiecommissie op?

Bij de selectieprocedure wordt op een aantal zaken gelet, voorop staat natuurlijk een zeer goed studieresultaat. Het is een pluspunt als de student naast zijn studie andere activiteiten ontplooit, zoals actief sporten, muziek beoefenen, het hebben van een bestuursfunctie of het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het hebben van activiteiten naast de studie zorgt voor een goede voeling met de maatschappij en voor een evenwichtige persoonlijkheid. Beide zaken zijn onontbeerlijk voor een succesvolle carrière.

Onderdeel van de selectieprocedure kan een gesprek zijn met leden van de Selectiecommissie. Alleen studenten die door de voorselectie komen, kunnen door de commissie voor een gesprek uitgenodigd worden.

Indien er meer aanvragen zijn voor de beurs dan beschikbaar zijn gesteld, zullen de beste kandidaten worden geselecteerd.

Deel deze pagina: